Kompetensi Mata Kuliah FKG Unissula

Pendidikan agama Islam Memahami dan menghayati akidah, ibadah, muamalah dan akhlak Islam secara baik dan benar sehingga memiliki komitmen yang mantap terhadap Islam, dan menjadi kader dakwah yang bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam. Mampu mengamalkan Islam secara keseluruhan (kāffah) sehingga seluruh hidup, kehidupan dan penghidupan yang dijalaninya hanya untuk keridlaan Allah

Read more